O nama

Portal kulturalnestudije.ba osnovali su nastavnici i nastavnice Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Portal predstavlja online platformu kojom se afirmira Odsjek, promoviraju aktivnosti studentica i studenata, ističu značajni projekti te informiraju građani i građanke o kulturnim manifestacija i aktivnostima ustanova i organizacija kulture.

Primarna zadaća portala kulturalnestudije.ba je afirmacija Odsjeka za kulturalne studije, interdisciplinarnog studija koji je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici pokrenut akademske 2012/2013. godine. Nastava na Kulturalnim studijama obuhvata razne aspekte proučavanja kulture od heritologije, historije, religije, filozofije, sociologije, muzeologije, antropologije, kulturne politike, kulturne baštine, menadžmenta u kulturi, kulturnog turizma, istraživanja popularne kulture, pa sve do medijske kulture i novih medija. Kulturalne studije su oblikovane tako da je fokus studija usmjeren ka obučavanju studenata da postanu kompetentne osobe koje mogu samostalno planirati, istraživati i djelovati u sektoru kulture. Ovaj studij pruža potrebnu edukaciju kroz koju se studenti mogu afirmirati kao stručnjaci za rad u muzejima, bibliotekama, medijskim i izdavačkim kućama, pozorištima, različitim ustanovama i institucijama kulture te vladinim i nevladinim organizacijama. Diplomirani kulturolozi osposobljeni su da kreiraju kulturnu politiku, budu nosioci projekata u oblasti kulture, te da aktivno učestvuju u razvoju kulturne i kreativne industrije. U okviru nastave Kulturalnih studija stječu se znanja i istražuje kulturna povijest i kulturna baština Bosne i Hercegovine, gledaju se i analiziraju filmovi, pozorišne predstave, muzejske i likovne postavke. Posebni događaji za studente su javne tribine na kojima se organiziraju druženja sa poznatim gostima – od glumaca, reditelja, pisaca do muzičara. Nastava se izvodi i van učionica u različitim institucijama kulture poput pozorišta, muzeja, biblioteka, medijskih ustanova i brojnih drugih. Osim toga, dio nastave posvećen je i realizaciji projekata poput studentskih izložbi, terenskih istraživanja i javnih tribina, a kroz stručne izlete upoznajemo različite gradove Bosne i Hercegovine.

Također, misija portala je pružati informacije o kulturnim manifestacijama, aktivnostima ustanova i organizacija kulture, bazama podataka, postojećoj legislativi u sektoru kulture, nacionalnim spomenicima, kulturnoj produkciji, materijalnoj i duhovnoj baštini, modelima finansiranja, statusu samostalnih umjetnika, aktivnostima strukovnih udruženja, istraživačkim projektima, aktuelnim modelima kulturnih politika i strateškim dokumentima u sektoru kulture, a sve sa ciljem snažnije afirmacije kulture u Bosni i Hercegovini.

Pored toga, kulturalnestudije.ba nastoje potaknuti raspravu i uključiti sve aktere kulturnog života: ustanove i organizacije kulture, umjetnike i umjetnička strukovna udruženja, oficijelno neartikulirane grupe, nosioce alternativnih životnih stilova i svjetonazora, rubne kulturne identitete, intelektualnu i akademsku zajednicu, kritičko javno mnijenje, ukratko, sve nosioce kulturnih djelatnosti koji su spremni na dijalog i javnu razmjenu ideja.

Pozivamo sve zainteresirane da budu saradnici našeg portala na način da dostave svoje tekstove, prikaze kulturnih događaja, informacije o aktivnostima ustanova i organizacija kulture, te kritičke analize i komentare.