O ideologiji nametnutih identiteta

Šta bi preostalo u nama ako bismo za trenutak bili u mogućnosti apstrahirati sve naše kolektivne identitete? Odgovarajući na pitanje novinara o njegovom identitetskom određenju, filozof, publicist, kulturni kritičar i prevodilac Boris Buden u intervju Globusu izjavio je: “Čini mi se da nemam nikakav identitet i da vam priznam, uopće mi ne fali”, i još “radikalnije” „… ja […]

Nastavi čitati

Ponovimo pitanje: da li kolektivi pamte?

Zašto je jedan pojam koji je isključivo vezan za procese koji se odvijaju u pojedincu pripojen pojmu kolektiviteta? Klasična definicija pamćenja podrazumijeva reaktualizaciju dijelova prošlosti u ljudskoj svijesti, odnosno, pamćenje se odvija isključivo u pojedincu – neovisno o tome da li se radi o neurofiziološkim ili psihičkim procesima. Sjećanja su, smatraju psiholozi i neurolozi, proizvod […]

Nastavi čitati