Raspisan Konkurs za upis na Studijski program Kulturalni studij u Zenici

Kulturalni studij Obrazovanje

Poštovane maturantice i maturanti,

danas, 12. juna 2023. godine, je objavljen Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (link: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2023-2024-godini-prvi-upisni-rok/#1498320332910-1135c6fa-ba1d ). Konkurs za upis studenata ostaje otvoren od 12. do 30. juna 2023. godine.

Konkursom su utvrđene upisne kvote i za I ciklus na Studijskom programu Kulturalni studij za akademsku 2023/2024. godinu:

  • 15 redovnih studenata
  • 15 samofinansirajućih studenata

Pozivamo maturantice i maturante, da se prijave na Konkurs i to elektronskim putem na online adresi: https://unze.ba/upis/filozofski-fakultet/ ili lično na adresi Filozofskog fakulteta (Zmaja od Bosne 56, 72000 Zenica). Ako imate pitanja ili nedoumica oko upisa javite nam se na mail kulturalne.studije@unze.ba.

Studijski program Kulturalne studije