Na studijskom programu Kulturalni studij u Zenici ima mjesta za 15 redovnih studentica i studenata

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj u petak 26. maja 2023. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini. Odlukom Vlade utvrđeno je da upisne kvote za I ciklus na studijskom programu Kulturalni studij za akademsku 2023/2024. godinu […]

Nastavi čitati

Informacije o studijskom programu – Kulturalne studije

Još niste sigurni šta studirati i koji studij upisati? Ako voliš društvene i humanističke nauke, zanima te kultura, kulturna baština, historija, komunikacije i mediji, umjetnost, mediji, kulturna i umjetnička produkcija, odnosi sa javnostima, teatar i film, kulturne politike i menadžment… Razmisli o multidisciplinarnom konceptu kulturalnih studija, programu koji je moguće studirati na svim većim i […]

Nastavi čitati

Treća studentska konferencija u oblasti Kulturalnih studija “Seksualnost i društvo”

Kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici 18. maja u 10 sati organiziraju Treću studentsku konferenciju iz oblasti kulturalnih studija pod nazivom “Društvo i seksualnost”. Nakon uvodnog izlaganja prof. dr. Nenada Veličkovića sa Univerziteta u Sarajevu, studentice i studenti Filozofskog fakulteta će izlagati svoje radove u okviru četiri podteme: Seksualnost i društvene norme, Seksualnost i […]

Nastavi čitati