Druga studentska konferencija u oblasti Kulturalnih studija

Kulturalni studij Projekti

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta organizira Drugu studentsku konferenciju u oblasti Kulturalnih studija pod nazivom “Kultura i grad”. Na Konferenciji će studentice i studenti izlagati radove u okviru sljedećih tema: “(Zlo)upotreba javnog dobra”, “Borba za javni prostor”, “Kultura stanovanja”, “Urbani identiteti”, “Ruralizacija grada”, “Kultura i umjetnost u javnom prostoru”. Studenti će svojim radovima problematizirati kulturološka, društvena, ideološka i politička pitanja urbanog konteksta, identiteta grada, načina života i odnosa prema javnom dobru. Konferencija će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta 28. aprila 2022. godine.