Zašto upisati Kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Zenici?

Kulturalni studij Obrazovanje

Kulturalni studiji predstavljaju interdisciplinarni studij u kome se plodotvorno prepliću različite discipline humanističkih i društvenih nauka. Diploma iz oblasti kulturologije obuhvata razne aspekte proučavanja kulture, od antropologije, heritologije, religije, filozofije, sociologije, muzeologije, kulturne politike, menadžmenta u kulturi, kulturnog turizma, istraživanja popularne kulture, virtuelne kulture, pa sve do interkulturalnog diskursa. Ovakav karakter studija može pružiti konkretna znanja i ponuditi adekvatne odgovore na sve složenije globalne ekonomske, političke, kulturne i demografske procese.

Kulturalni studiji su oblikovani tako da je fokus čitavog studija usmjeren ka obučavanju studenata da postanu kompetentne osobe koje mogu samostalno planirati, istraživati i djelovati u svojoj zajednici. Ovaj studij pruža potrebnu edukaciju kroz koju se studenti mogu afirmirati kao stručnjaci za rad u muzejima, bibliotekama, medijskim i izdavačkim kućama, pozorištima, različitim ustanovama i institucijama kulture (domovi, centri kulture), te vladinim i nevladinim organizacijama kao savjetnici za kulturnu politiku i kao istraživači i nosioci projekata u oblasti kulturne i kreativne industrije.

Prihvatanje evropskih kriterija za unapređenje kulture, zaštitu kulturne baštine i afirmaciju kulturne industrije i kulturnog turizma usmjereno je ka formiranju novog profila stručnjaka u oblasti kulture. Znanja i vještine tih stručnjaka trebaju omogućiti promociju kulturnih i humanističkih vrijednosti, te modeliranje jednog modernog koncepta kreativne i kulturne industrije koja motivira ustanove i institucije kulture, kao i lokalne zajednice i regije, za drugačiji program strateškog planiranja vlastitog razvoja.

Sve informacije o upisu na Odsjek za kulturalne studije u akademskoj 2021./2022. mogu se dobiti putem e-mail adrese: kulturalne.studije@unze.ba