Predstavljena Strategija kulturne politike ZDK 2021. – 2027.

Kulturalni studij Kulturna politika

Nedavno usvojena Strategija kulturne politike ZDK 2021. – 2027. od strane kantonalne skupštine danas je novinarima prezentirana na Filozofskom fakultetu u Zenici.

Riječ je o jedinstvenom dokumentu prvom takve vrste u Federaciji BiH čija realizacija, između ostalog, treba da doprinese boljem statusu ustanova kulture, osnivanju Zavoda za zaštitu kulturne baštine i Arhiva ZDK, izradi registra materijalne i nematerijalne kulturne baštine, boljoj kulturnoj i turističkoj ponudi u općinama i gradovima kantona, kao i otvaranju novih radnih mjesta.

Obiman je to strateški dokument na više od 100 stranica koji u uvodnom dijelu tretira analizu postojećeg stanja u svim oblastima kulture, umjetničkih djelatnosti, u javnim i nezavisnim ustanovama kulture. Jasno je precizirano 25 ciljeva razvoja kulture i formiranja kulturne politike, među kojima autori Strategije kao najvažnije  izdvajaju osnivanje novih ustanova kulture.

„To su Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, odnosno Zavod za zaštitu spomenika, što bi u prijelaznom periodu bio zaseban Sektor pri resornom kantonalnom Ministarstvu i Arhiv ZDK. U segmentu muzičkih i likovnih djelatnosti utvrdilo jeste nedostatak lokalnih galerija i profesionalizacija praktično jedinog velikog profesionalnog muzičkog ansambla, a to je Kamerni simfonijski orkestar Zenica”, istakao je doc.dr Hazim Begagić, predavač na Filozofskom fakultetu UNZE i jedan od voditelja projekta izrade Strategije.

„Svi datumi i rokovi su jasno precizirani, kao i mjere iz Akcionog plana su usaglašeni sa predstavnicima kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i ne sumnjamo da će u predviđenom periodu biti realizirani, tako da bi osnivanje te institucije značajno pomoglo u očuvanju, ali i upravljanju kulturnom baštinom naročito ako gledamo na to iz ugla povezivanja sa privredom odnosno kulturnim turizmom. Zeničko-dobojski kanton u tom smislu ima ogromne, neiskorištene potencijale koji bi ukoliko budu aktivirani mogli doprinjeti ne samo očuvanju i promociji kulturne baštine nego i otvaranju velikog broja radnih mjesta,“ riječi su doc.dr Mirza Džananovića, šefa Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Zenica.

Prema riječima Džananovića prva Strategija kulturne politike u prethodnih skoro deceniju je dala određene rezultate, kako u smislu izrade novih propisa i elaborata na nivou kantona u čijoj ustavnoj nadležnosti jeste oblast kulture, ali i na niovu Općina, što u resonom ministarstvu smatraju značajnim pomakom.

„Vodeći se prinicipima ranije strategije neke lokalne zajednice u kantonu su u okviru Strategija razvoja lokalne zajednice opredjelili nova poglavlja za oblast kulture i finansiranja, a neki su iztradili zasebne lokalne strategije razvoja kulture„ kazao je Marinko Tokić iz  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Strategija kulturne politike ZDK 2021. – 2027.-a rađena je u skladu sa principima Vijeća Evrope koji odavno kulturu podrazumijevaju i kao faktor razvoja, a ne samo potrošnje, istakao je prof. dr Damir Kukić, jedan od voditelja projekta izrade za sada jedine strategije ovakve vrste u Federaciji BiH. Međutim, problem vrlo nepovoljnog položaja u kojima se nalaze kultura i umjetnost u BiH nije zbog nedostatka državnog ministarstva kulture već zbog nedostatka kulturne politike.

„Mnoge druge zemlje također nemaju državno ministarstvo kulture, ali imaju jasne kulturne politike. Također uzrok nedostatku kulturne politike nije u modelu tzv. decentralizacije kulture, već je istinski uzrok nepostojanja bh. kulturne politike u nepostaojanju konzistentnog sistema kulture koji bi upravljao sektorom kulture na području cijele zemlje,“ riječi su prof.dr Esada Delibašića, predavača na Odsjeku kulturalne studije Filozofskog fakulteta i autora knjige „Kulturne politike u BiH“.

Zeničko-dobojski kanton ima 25 javnih ustanova kulture i 64 nacionalna spomenika, brojne kulturne manifestacije s višedecenijskom tradicijom i sve to bi uz malo više volje moglo da bude itekako dobar osnov za razvoj kulturnog turizma, smatra mr. Alen Šabanović. Strategijom je planirana i izrada registra bogate materijalne i nematerijalne kulturne baštine ZDK, kao i kalendara kulturnih manifestacija, te uređenje lokaliteta za „in-coming“ kulturni turizam. Sve to ukoliko bude političke volje, očigledno. Formiran je i tim za monitoring realizacije ovog dokumenta koji treba da iznjedri jasnu, razumnu i za sve korisnu kulturnu politiku ovog dijela BiH. (A.Huskić)

Preuzeto sa: zenicainfo.ba