Druga studentska konferencija u oblasti Kulturalnih studija

Kulturalni studij Obrazovanje Projekti

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta organizira Drugu studentsku konferenciju u oblasti Kulturalnih studija pod nazivom “Kultura i grad”. Na Konferenciji će studentice i studenti izlagati radove u okviru sljedećih tema: “(Zlo)upotreba javnog dobra”, “Borba za javni prostor”, “Kultura stanovanja”, “Urbani identiteti”, “Ruralizacija grada”, “Kultura i umjetnost u javnom prostoru”. Studenti će svojim radovima problematizirati kulturološka, društvena, ideološka i politička pitanja urbanog konteksta, identiteta grada, načina života i odnosa prema javnom dobru. Konferencija će se održati u prostorijama Filozofskog fakulteta 28. aprila 2022. godine.

Pozivamo studentice i studente Univerziteta u Zenici da se prijave za učešće na Konferenciji, te da popunjen obrazac(u prilogu) sa kratkim sažetkom izlaganja dostave do 2.4.2022. godine na e-mail kulturalne.studije@unze.ba
Napominjemo da predviđena izlaganja ne bi trebala trajati duže od 15 minuta. Nadamo se da ćete svojim učešćem uveličati našu Konferenciju a ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete nam se javiti na navedenu mail adresu.