Vlada ZDK usvojila Strategiju kulturne politike

Odsjek za kulturalne studije i Katedra za opću kulturologiju Filozofskog fakulteta u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona realizirali su projekat izrade Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2021-2027. godina. Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 27.01.2022. godine, jednoglasno je usvojila Strategiju što je stvorilo potrebne preduslove za početak realizacije aktivnosti […]

Nastavi čitati