Online Konferencija „Kulturna baština i izgradnja povjerenja“

Kulturalni studij Kulturna baština

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u partnerstvu sa OSCE-om, u četvrtak 9. decembra 2021. godine, organizirao je online Konferenciju na Zoom platformi pod nazivom „Kulturna baština i izgradnja povjerenja“. Osnovna ideja Konferencije bila je promoviranje inkluzivnog karaktera kulturne baštine u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Na konferenciji su izlagali: v. prof. dr. Mario Katić sa Sveučilišta u Zadru, Lejla Agić iz Muzeja grada Zenice, doc. dr. Dženan Dautović iz Zavičajnog muzeja u Travniku, mladi kulturolog Elmin Fehrić iz Vijeća mladih Općine Zavidovići, doc. dr. Mirza Džananović sa Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Zenici koji je bio moderator  Konferencije.

Osim izlagača Konferenciji je prisustvovao i ​Igor Nedera, šef Terenskog ureda Travnik Misije OSCE u BiH, kao i predstavnici terenskog ureda misije OSCE-a u BiH iz Travnika, zatim predstavnici Zavičajnog muzeja u Travniku, Zavičajnog muzeja u Visokom, Muzeja grada Zenice, te predstavnici niza udruženja i fondacija koje se bave kulturnom baštinom poput organizacije „Kulturno naslijeđe bez granica“ Sarajevo, Fondacija „Muharem Berbić“ Sarajevo, Forum građana Zenice, Udruženja „Kam“ Zenica,„Agencija lokalne demokratije“ iz Zavidovića i drugi.

Izlagači su istakli različite aspekte kulturne baštine u Bosne i Hercegovine sa posebnim fokusom na baštinu Srednje Bosne. Cilj izlaganja bio je ukazati na potencijal koji istraživanje, interpretiranje i prezentiranje kulturne baštine ima za izgradnju povjerenja među građanima Bosne i Hercegovine. Također, je istaknuto da promoviranje i interpretiranje kulturne baštine  može doprinijeti pomirenju među etničkim, vjerskim i drugim skupinama na području Srednje Bosne. Nakon izlaganja organizirana je diskusija tokom koje su se navedeni konkretni prijedlozi koji bi se trebali realizirati u narednom periodu, a kako bi se ispunio konačni cilj – izgradnja povjerenja među građanima.

Robo Gallery: You didn't select any Robo Gallery item in editor. Please select one from the list or create new gallery