Sokratovi kafei na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta

Kulturalni studij Projekti

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i u akademskoj 2021/2022. godini nastavlja uspješnu saradnju sa partnerima iz TPO fondacije iz Sarajeva. Studenti svih godina studija učestvovali su u prvoj debatnoj radionici zamišljenoj kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

Tema prvih Sokratovih kafea bila je Da li je moguć dijalog među neistomišljenicima?, a facilitator zanimljive diskusije bio je van. prof.dr. Esad Delibašić. Učesnici su pokušali odgovoriti na neka od pitanja: zašto nam je danas dijalog bitan?; da li moramo uvažiti svako drugačije mišljenje?; da li smo spremni promijeniti mišljenje pred snagom argumenata?; da li je važniji dijalog istomišljenika ili dijalog neistomišljenika?; da li je moguć dijalog ukoliko unaprijed nismo spremni “čuti” sugovornika?

Učesnici dijaloga konstatovali su da živimo u društvu monologa, da je potrebno razvijati sposobnosti “slušanja” argumenata sugovornika, da je važno da učesnici u razgovoru  pretpostave, kao jednu od mogućnosti, da oni možda nisu u pravu, odnosno da možda niko od učesnika u dijalogu nije u pravu. Također, konstatovano je da treba uvažavati pravo na drugačije mišljenje, osim u slučajevima negiranja univerzalnih ljudskih prava i općih humanističkih vrijednosti.

Nova sesija Sokratovih kafe na Odsjeku za kulturalne studije održati će se 3. decembra 2021. godine, ali sa novom temom i novim facilitatorom. Sigurni smo da će novoj sesiji prisustvovati još veći broj studenata te da će diskusija biti još zanimljivija i plodonosnija.