Objavljen Konkurs za upis na I ciklus Kulturalnih studija u Zenici

Kulturalni studij Obrazovanje

Poštovane maturantice i maturanti,

18. juna 2021. godine, objavljen je Konkurs za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2021-2022-godini-prvi-upisni-rok/#1498320332910-1135c6fa-ba1d). Konkurs za prijave studenata na I ciklus ostaje otvoren od 21. juna do 2. jula 2021. godine.

Konkursom su utvrđene upisne kvote (prvi upisni rok) i za I ciklus na Odsjeku za kulturalne studije za akademsku 2021/2022. godinu:

  • 15 redovnih studenata
  • 10 samofinansirajućih studenata

Pozivamo maturantice i maturante, kandidatkinje i kandidate da se prijave na Konkurs i to elektronskim putem na online adresi: https://unze.ba/upis/ ili lično na adresi Filozofskog fakulteta (Zmaja od Bosne 56, 72000 Zenica). Ako imate pitanja ili nedoumica oko upisa javite nam se na mail kulturalne.studije@unze.ba i prijavite se na online konsultacije koje će se održati u nedjelju 20. juna i u petak 25. juna u 17h!

O toku i sadržini Konkursa ćemo Vas redovno informirati na portalu kulturalnestudije.ba (https://kulturalnestudije.ba/).

Odsjek za kulturalne studije

#studirajKulturologiju