Na Odsjeku za kulturalne studije u Zenici ima mjesta za 15 redovnih studentica i studenata

Kulturalni studij Obrazovanje

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 109. sjednici održanoj u srijedu 16. juna 2021. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini.

Odlukom Vlade utvrđeno je da upisne kvote za I ciklus na Odsjeku za kulturalne studije za akademsku 2021/2022. godinu budu:

  • 15 redovnih studenata
  • 10 samofinansirajućih studenata

Pozivamo maturantice i maturante, da se prijave na Konkurs koji će uskoro biti objavljen, a o čemu ćemo vas blagovremeno informirati na portalu kulturalnestudije.ba Sve ostale informacije o upisu na Odsjek za kulturalne studije možete dobiti i direktno putem e-mail adrese: kulturalne.studije@unze.ba. Napominjemo, da se putem navedene e-mail adrese možete prijaviti i na online konsultacije koje će se održati 20. i 25. juna/lipnja  sa početkom u 17,oo sati, a na kojima možete saznati sve što vas interesuje u vezi sa studijskim programom Odsjeka za kulturalne studije.

#studirajKulturologiju