Konsultacije za upis na Kulturalne studije

U okviru I ciklusa studija u četverogodišnjem trajanju na studijskom programu Kulturalne studije izučavaju se oblasti kulturne baštine i historije, komunikologije i medija, kulturnih teorija, arhivistike, muzeologije, bibliotekarstva, savremene kulturne produkcije, sociologije kulture, kulturnog turizma, kreativnih industrija, menadžmenta u kulturi, kulturnih politika, odnosa sa javnošću u kulturi, te izvedbeno-scenskih, muzičkih, filmskih i likovnih umjetnosti… Svi […]

Nastavi čitati

Objavljen Konkurs za upis na I ciklus Kulturalnih studija u Zenici

Poštovane maturantice i maturanti, 18. juna 2021. godine, objavljen je Konkurs za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2021-2022-godini-prvi-upisni-rok/#1498320332910-1135c6fa-ba1d). Konkurs za prijave studenata na I ciklus ostaje otvoren od 21. juna do 2. jula 2021. godine. Konkursom su utvrđene upisne kvote (prvi upisni rok) i za I ciklus […]

Nastavi čitati

Na Odsjeku za kulturalne studije u Zenici ima mjesta za 15 redovnih studentica i studenata

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 109. sjednici održanoj u srijedu 16. juna 2021. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini. Odlukom Vlade utvrđeno je da upisne kvote za I ciklus na Odsjeku za kulturalne studije za akademsku 2021/2022. […]

Nastavi čitati

Konsultacije za upis na Kulturalne studije

U okviru I ciklusa studija u četverogodišnjem trajanju na studijskom programu Kulturalne studije izučavaju se oblasti kulturne baštine i historije, komunikologije i medija, kulturnih teorija, arhivistike, muzeologije, bibliotekarstva, savremene kulturne produkcije, sociologije kulture, kulturnog turizma, kreativnih industrija, menadžmenta u kulturi, kulturnih politika, odnosa sa javnošću u kulturi, te izvedbeno-scenskih, muzičkih, filmskih i likovnih umjetnosti… Svi […]

Nastavi čitati

Konsultacije za upis na Kulturalne studije

U okviru I ciklusa studija u četverogodišnjem trajanju na studijskom programu Kulturalne studije izučavaju se oblasti kulturne baštine i historije, komunikologije i medija, kulturnih teorija, arhivistike, muzeologije, bibliotekarstva, savremene kulturne produkcije, sociologije kulture, kulturnog turizma, kreativnih industrija, menadžmenta u kulturi, kulturnih politika, odnosa sa javnošću u kulturi, te izvedbeno-scenskih, muzičkih, filmskih i likovnih umjetnosti… Svi […]

Nastavi čitati

Studenti kulturalnih studija u posjeti muzeju Arcelor Mitalla

U okviru praktičnih aktivnosti na predmetu Muzeologija, studentice i studenti prve godine Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, danas su posjetili muzejsku postavku kompanije Arcelor Mittal. Krajem 2016. godine, Odjel za komunikacije i korporativne odgovornosti ArcelorMittala počeo je sa aktivnostima obnove svoje muzejske postavke koja danas obuhvata brojne predmete, publikacije, dokumente i […]

Nastavi čitati