Studentska online izložba „kultura pod maskama“

Kulturalni studij

Za nešto više od godinu dana pandemija coronavirusa zaustavila je odvijanje normalnog života, spriječila uobičajenu komunikaciju među građanima i gotovo u svim segmentima društvenog života onemogućila normalnu djelatnost. Novonastalim okolnostima su se morali prilagoditi zaposlenici i korisnici zdravstevnih ustanova, nastavnici, učenici i studenti u školama i na fakultetima, radnici u fabrikama i prodavnicama. Novonastaloj situaciji su se morale prilagoditi i ustanove i organizacije kulture. Studentice IV godine Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Emina Bajtarević, Nadina Jašarević, Amina Aletić, Kanita Zjajo i Danijela Šušnjara realizirale su online izložbu „Kultura pod maskama“. Studentice su izložbom prikazale djelatnost tri ustanove kulture u tri različita grada u FBiH u okolnostima pandemije. Izložbom je prikazana djelatnost javnih ustanova Muzeja grada Zenice, Kulturno-sportskog centra Kakanj i Gradske knjižnice Busovača. Na osnovu izloženih fotografija može se konstatovati da su radnici u ove tri ustanove kulture i u novonastalim okolnostima obavljali svoje djelatnosti organizirajući pozorišne predstave i muzejske izložbe i omogućavajući korištenje knjižničke građe.

Gradska knjižnica Busovača

Kulturno-sportski centar Kakanj

Muzeja grada Zenice