Kulturologija i kulturalna povijest na Odsjeku za kulturalne studije

Kulturalni studij

Najčešće asocijacije na pojam historija ili povijest su datumi, godine, imena, vladari, ratovi i slično. Međutim, historija je puno više od pukog nabrajanja dosadnih činjenica i detalja, ona je zapravo priča o ljudima, ne samo kraljevima i generalima, već i o svima nama, običnim ljudima.

Kulturalna povijest je jedna grana historijske nauke čiji je fokus na istraživanju kulture, tradicija i običaja, rituala, svakodnevnog života ljudi, načina ponašanja i razmišljanja, i drugih sličnih tema koje na najbolji način govore o životu ljudi na nekom prostoru u određenom vremenu.

Na Odsjeku za kulturalne studije se posebna pažnja posvećuje istraživanju kulturalne povijesti Bosne i Hercegovine. Na ovom prostoru živjeli su, a i danas žive, brojni narodi sa specifičnim običajima i tradicijama koje su danas dio identiteta Bosne i Hercegovine i svih nas. Da li ste znali da se jedna od najvrednijih knjiga na svijetu nalazi u Sarajevu? Mnogi građani Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom danas odlaze u Njemačku, a nekada je situacija bila obratna. Prije piramida u Visokom, imali smo Troju u Gabeli! Zašto se naša zemlja zove Bosna i Hercegovina?

Pomenute teme i pitanja su samo dio sadržaja predmeta iz oblasti Kulturalne povijesti koji se izučavaju na Odsjeku za kulturalne studije!