Kulturologija i kulturna baština na Odsjeku za kulturalne studije

Kulturalni studij Kulturna baština Obrazovanje

Kulturna baština predstavlja važnu oblast koja se izučava na Odsjeku za kulturalne studije. Šta je kulturna baština? Sve ono što smo naslijedili od predaka, a što ima značaj za određeni narod ili državu predstavlja njenu baštinu. Ona može biti materijalna, i nju čine svi opipljivi predmeti i objekti poput tvrđava, spomenika, arheoloških materijala, muzejskih artefakata i slično. Međutim, kulturna baština može biti i nematerijalna odnosno neopipljiva i u nju spadaju muzika, plesovi, tradicije, različiti običaji (npr. svadbeni), stari zanati, narodna medicina i kuhinja i slično.

Svi oni koji su zainteresovani za različite oblike kulturne baštine Bosne i Hercegovine tokom studiranja na Odsjeku za kulturalne studije će imati priliku da saznaju nešto više o stećcima, srednjovjekovnim tvrđavama, sevdalinkama, bosanskoj kuhinji (ne samo ćevapima), narodnom graditeljstvu, ašikovanju i mnogim drugim segmentima naše kulturne baštine.

Također, govoriti ćemo i o načinima zaštite kulturne baštine, naročito korištenjem savremenih digitalnih tehnologija, zatim o promociji i prezentaciji kulturne baštine, a vidjećemo i šta je to umjetnost interpretacije.

Naravno, teoretski dio je samo jedan segment nastave, a da bi se stekle se potrebne vještine nužan je i praktičan rad kao i upoznavanje sa radom pojedinih ustanova i institucija koje se bave kulturnom baštinom.

I na kraju bitno je napomenuti da kulturna baština čini jedan od glavnih dijelova kulturnog turizma koji čak i u Bosni i Hercegovini doživljava veliki rast. Ako želimo turistima kvalitetno predstaviti Bosnu i Hercegovinu osnovni preduslov je da i sami poznajemo našu zemlju.