Šta su kulturalni studiji?

Kulturalni studij Obrazovanje

Kulturalni studiji su relativno nov i veoma atraktivan studijski program koji se počeo razvijati šezdesetih godina dvadesetog stoljeća prema modelu poznate birminghamske škole (britanske studije kulture) kao pokušaj analize upotrebe kulture za ostvarivanje dominacije u društvu. Krajem dvadesetog i početkom dvadeset prvog stoljeća kulturalni studiji dobijaju svoje različite oblike i kurikulume u kontekstu postmodernističkih i poststrukturalističkih teorija. Oni se razvijaju širom svijeta, ali naročito u SAD-u i zemljama zapadne Evrope. Pojedine države u regionu, nastojeći da odgovore izazovima koje stvara moderna kulturna politika, te da harmoniziraju vlastiti obrazovni sistem i klasifikacijski okvir zanimanja sa evropskim, također su pokrenule kulturalne studije.  

Otvaranje studijskog programa kulturalnih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici označava prvi takav projekat u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Na taj način započinje jedan osmišljen i izuzetno bitan program edukacije za stručnjake u oblasti kulture čije bi znanje trebalo doprinijeti strateškom osmišljavanju djelovanja u oblasti kulture i kulturne politike na ovim prostorima.  Jedan od ključnih razloga za pokretanje Kulturalnih studija na Univerzitetu u Zenici je promjena dominirajućeg razumijevanja značaja kulture za društvo, odnosno promjena poimanja kulture kao potrošnje. Transformacija te paradigme će za posljedicu imati razumijevanje kulture kao značajnog faktora za ekonomski i socijalni razvoj našeg društva. To će dovesti do angažiranja svršenika Kulturalnih studija u mnogo većem broju društvenih sektora i sa mnogo širim opisom aktivnosti.

Koncept ovog studija poklapa se s nekim ključnim odredbama Evropske unije, koje je i BiH prihvatila ili će ih prihvatiti kao uvjet za ulazak u evropski politički, kulturni i obrazovni prostor. Kulturalni studiji su kreirani i u skladu s potrebama i obavezama koje su postavljene u različitim Konvencijama UNESCO-a, kao što su: Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (BiH je pristupila ovoj konvenciji 1993. godine), Konvencija UNESCO-a o očuvanju nematerijalne kulturne baštine (koju je BiH ratificirala 2009. godine), te  Konvencija UNESCO-a o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izražaja (usvojena 2005. godine, stupila na snagu 2007. godine, a BiH je potpisala 2009. godine).