OTVORENJE I PRVI DAN STUDENTSKE KONFERENCIJE „KULTURA U VRIJEME DISTANCE“

U organizaciji Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, u utorak, 27. aprila otvorena je prva bh. studentska konferencija iz oblasti kulturanih studija. Ovaj dvodnevni skup pod nazivom „Kultura u vrijeme distance“ održan je u online formatu, a pored većeg broja studenata učešće u njemu uzeli su i univerzitetski profesori, novinari i drugi […]

Nastavi čitati

Studentska konferencija – Kultura u vrijeme distance

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici 27. i 28. aprila 2021. godine sa početkom u 11:00 sati organizira prvu bosanskohercegovačku online studentsku konferenciju pod nazivom “Kultura u vrijeme distance”. U okviru Konferencije studentice i studenti će izlagati svoje radove na četiri podteme: “Identiteti pod maskama”, “Distanca kao način života”, “Mediji i društvene mreže […]

Nastavi čitati

Kulturologija i kulturna baština na Odsjeku za kulturalne studije

Kulturna baština predstavlja važnu oblast koja se izučava na Odsjeku za kulturalne studije. Šta je kulturna baština? Sve ono što smo naslijedili od predaka, a što ima značaj za određeni narod ili državu predstavlja njenu baštinu. Ona može biti materijalna, i nju čine svi opipljivi predmeti i objekti poput tvrđava, spomenika, arheoloških materijala, muzejskih artefakata […]

Nastavi čitati

Šta su kulturalni studiji?

Kulturalni studiji su relativno nov i veoma atraktivan studijski program koji se počeo razvijati šezdesetih godina dvadesetog stoljeća prema modelu poznate birminghamske škole (britanske studije kulture) kao pokušaj analize upotrebe kulture za ostvarivanje dominacije u društvu. Krajem dvadesetog i početkom dvadeset prvog stoljeća kulturalni studiji dobijaju svoje različite oblike i kurikulume u kontekstu postmodernističkih i […]

Nastavi čitati