Održan radni sastanak Odsjeka za kulturalne studije i predstavnika kancelarije UNESCO-a u BiH

Kulturalni studij Obrazovanje

U organizaciji Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Zenici, danas je u prostorima Univerztiteta u Zenici održan radni sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici nacionalne kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini i nastavnici na Odsjeku za kulturalne studije, članovi Katedre za opću kulturologiju.

Na sastanku su razmatrane brojne mogućnosti saradnje između UNESCO-a i jedinog studijskog programa kulturalnih studija na javnim univerzitetima u zemlji. Nakon što su se članovi kancelarije UNESCO-a upoznali sa radom, konceptom, aktivnostima i do sada realiziranim projektima Odsjeka za kulturalne studije, među glavnim temama sastanka otvorena je tema pokretanja zvanične inicijative i realizacije ideje osnivanja UNESCO-ve katedre u okviru Odsjeka za kulturalne studije Univerziteta u Zenici. Naime, ovaj UNESCO-v program promiče međunarodnu saradnju i umrežavanje između univerziteta i studijskih programa, pomažući u jačanju visokoškolskih ustanova širom svijeta, premoštavanju jaza u kapacitetima i mobilnosti univerzitetskih nastavnika, istraživača i studenata. Program je pokrenut još 1992. godine sa ciljem uspostavljanja UNESCO-vih univerzitetskih katedri u prioritetnim područjima iz UNESCO-ve nadležnosti, a to su kultura, obrazovanje, nauka i komunikacije. Danas ova mreža obuhvata preko 830 UNESCO-vih katedri i programa saradnje u preko 110 država članica. U slučaju realizacije, UNESCO-va katedra kulturalnih studija u BiH bila bi prvi projekat te vrste u Bosni i Hercegovini.

            Docent Mirza Džananović, šef Odsjeka kulturalnih studija istakao je kako se studenti kulturologije u okviru nastavnog procesa svakako upoznaju sa radom, aktivnostima i nadležnostima UNESCO-a, te dodao kako bi Odsjek cijenio kada bi rad ove značajne međunarodne organizacije studentima mogli predstaviti upravo njeni eksperti. Predstavnici UNESCO-a podržali su ovu ideju i najavili skorašnju realizaciju ovih gostujućih predavanja.

„Odsjek za kulturalne studije, pored činjenice da provodi završne aktivnosti na pokretanju studija II i III ciklusa, naredne godine obilježava i 10 godina od svog osnivanja i upisa prve generacije studenata u okviru svog četverogodišnjeg I ciklusa osnovnih studija kulturologije. Tim povodom planiramo i realizaciju regionalne naučno-stručne konferencije iz oblasti kulturalnih studija“, istakao je profesor Esad Delibašić, šef Katedre za opću kulturologiju, a na sastanku je razmatrana i ideja da taj projekat podrži i UNESCO-ov generalni sekretarijat.

U nastavku radnog sastanka razmatrane su i druge mogućnosti saradnje i podrške koje se otvaraju kroz brojne aktivnosti i projekte jedne od najvećih i najaktivnijih organizacija UN-a. Svi navedeni projekti i ideje, u skladu sa predviđenom procedurom, planirano je da budu provedeni uz saglasnost i posredstvom Državne komisije BiH za saradnju sa UNESCO-om.

„Danas smo razgovarali o saradnji Univerziteta u Zenici, osobito Odsjeka za kulturalne studije sa UNESCO-m kako bi zajednički mogli promovisati cjelokupan sektor kulture, kao i doprinos kulture održivom razvoju Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o kulturnim politikama, važnostima strategija kulture, kao i o određenim projektima koji bi mogli biti realizirani u narednom periodu“, kazao je nakon sastanka gospodin Siniša Šušnjar, šef kancelarije UNESCO-a u BiH. Inače, kako je na radnom sastanku to istakla i Alma Mrgan-Slipičević, stručna saradnica u kancelariji UNESCO-a, brojni su projekti i aktivnosti koje je ova organizacija implementirala ili podržala u poslijeratnom periodu razvoja Bosne i Hercegovine, od rekonstrukcije i pomoći u obnovi objekata kulture i obrazovnih ustanova, do pružanja ekspertize i stručne pomoći u različitim oblastima kulture, nauke i obrazovanja.