Posjeta studenata Odsjeka za kulturalne studije Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u sklopu realizacije projekta „Sruši tarabu i izgradi ćupriju“

Aktivnosti studenata Projekti

Tokom dvodnevne realizacije programa kulturnog obrazovanja, 19. i 20. novembra naši studenti su zajedno sa drugim učesnicima projekta „Sruši tarabu i izgradi ćupriju“, koju realizira Fondacija „Muharem Berbić“, a finansira Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, posjetili Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, osnovana 1946. godine, proučava i čuva oko 6000 djela moderne i savremene umjetnosti, predstavljajući, sa stajališta vizuelne umjetnosti, najstariju i najznačajniju muzejsku instituciju u Bosni i Hercegovini. Od svog osnivanja Umjetnička galerija je organizovana u nekoliko odjeljenja u okviru kojih izvršava svoje zakonom propisane djelatnosti a to su sistematsko istraživanje, čuvanje, restauraciju i konzervaciju, prikupljanje i prezentovanje građe javnosti. Naučno-istraživačka djelatnost bazira se, pored fundusa, na bogatoj bibliotečkoj građi, dokumentaciji, arhivi i fotodokumentaciji, a ima za cilj stručno izučavanje likovne umjetnosti posebno iz Bosne i Hercegovine. Objekat u kome se danas nalazi izgrađen je oko 1912. godine kao robna kuća Ješue i Mojce Saloma, zgrada je nakon rata promijenila namjenu, a od 1953. godine u njoj je smještena Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Galerija je za javnost otvorena 1959. godine svojom prvom stalnom postavkom. Za vrijeme agresije i opsade grada Sarajeva zgrada je pretrpila teška oštećenja. Po okončanju rata Galerija je zahvaljujući Vladi Švicarske Konfederacije i vlastitim naporima uspjela pronaći donatore za gotovo kompletnu sanaciju svoga objekta i danas je ujedno i jedan od najreprezentativnijih objekata gradnje u Sarajevu. Od osnivanja do danas u Galeriji je postavljeno, pripremljeno ili preuzeto preko 900 većih i manjih izložbi te izdato više od 150 vlastitih izdanja.

Naši studenti, zajedno sa učesnicima projekta “Sruši tarabu i izgradi ćupriju” bili su u prilici da vide izložbu “Srebrenica” umjetnika Mersada Berbera koja je postavljena u Umjetničkoj galeriji BiH od 26. oktobra do 25. novebra 2020. godine. Dio studenata Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici nije krio oduševljenje te Vas poziva ukoliko to niste učinili, posjetite ovu instituciju kulture koja svjedoči o bogatstvu kulturnog nasljeđa BiH. Nama će posjeta mnogo značiti u smislu upoznavanja rada bosanskohercegovačkih umjetnika koji svjedoče i baštine kulturno naslijeđe BiH, ali i svakodnevno ga svojim umjetničkim djelima obogaćuju i podižu na viši nivo.

Haris Hećimović

Komentariši