Održani drugi Sokratovi kafei na temu: “Neka ljubi ko god koga hoće”

Aktivnosti studenata Kulturalni studij Projekti

Tema ovosedmičnih drugih Sokratovih kafea, koje je Odsjek za kulturalne studije u Zenici realizirao sa partnerima iz TPO fondacije iz Sarajeva, bila je “Neka ljubi ko god koga hoće”. Studentice i studenti su mogli birati između četiri ponuđene teme, a večeras su pokušali odgovoriti na pitanje da li ljubav, u današnjem svijetu neoliberalnog kapitalizma, još uvijek ima snagu vrhovne vrijednosti. Između ostalog, studentice i studenti su problematizirali odnos ljubavi i braka, morala i ljubavi, vladajućih konvencija i ljubavi. Postavilo se pitanje realizacije ideala ljubavi u konkretnom vremenu i prostoru, sa konkretnim društvenim kontekstom.

Otvorena i dinamična rasprava okončana je  konstatacijom: ljubav kao jedna od najjačih emocija koja se ispoljava u najintenzivnjem osjećaju bliskosti s drugom osobom, ipak, predstavlja osnovnu pokretačku silu života.

Nova sesija Sokratovih kafea na Odsjeku za kulturalne studije održati će se u srijedu, 2. decembra u istom terminu, ali sa novom temom i novim facilitatorom. Sigurni smo da će novoj sesiji prisustvovati još veći broj studenata te da će diskusija biti još zanimljivija i plodonosnija.

Komentariši